Tayyar Ateş
Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik, vergi danışmanlığı ve KDV iadesi tasdik işlemleri

Güncel Gelişmeler

Mayıs 2021

  • E-Fatura uygulaması iptal, ihtar/itiraz bildirim kılavuzu yayınlandı.

  • 2021 yılı 1. geçici vergi dönemi gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme/ödeme süreleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatıldı.

     

Image by Mikhail Pavstyuk

Özelgeler

23.09.2020 - Mirasçılara Bitcoin Varlığı Karşılığında Ödenecek Tutarın Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi Hk.

09.03.2021 - Yurt dışından online hizmet veren üst yöneticiye Türkiye’den ödenen ücretin vergilendirilmesi