Hizmetlerimiz

Kurumlar ve Gelir Vergisi tam tasdik hizmeti, Katma Değer Vergisi iadesi tasdik işlemleri, vergi danışmanlığı gibi hizmetlerimiz ile mükelleflerimizin yarattığı değerlere birikimimizin değerini katıyoruz.
Kurumlar ve Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmeti

 

Kişi ve kurumların ödemekle yükümlü olduğu kurumlar/gelir vergisi tutarlarının güncel vergi mevzuatı uyarınca doğruluğunun tespiti için mükellefe ait defter, hesap ve ilgili diğer belgeleri inceliyoruz. Yıl içerisinde mükelleflerimiz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirleri belirliyoruz.

KDV İadesi Tasdik Hizmeti

 

 

 

Katma Değer Vergisi iadesi doğuran işlemlerin ve talep edilen iade tutarının güncel vergi mevzuatı uyarınca doğruluğunun tespiti için bu işlemleri gösteren belgeleri inceliyoruz. Hazırlanan iade tasdik raporlarının vergi dairesine teslimini ve iade sürecinin takibini gerçekleştiriyoruz.

Teşvik, İstisna, İndirim ve Ar-Ge Raporları

 

 • Yatırım Ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler

 • AR-GE Teşvikleri

 • Kobi Birleşmelerinde Vergisel Teşvikler

 • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları

 • Avrupa Birliği Projelerine Dair Raporlar

 • TÜBİTAK, TEYDEB, İstanbul Kalkınma Ajansı YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki

Diğer Raporlar

 

 • Transfer Fiyatlandırması Raporu

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Tespit Raporu

 • İthalatçı Bilgi Formu

 • Onaylanmış Kişi Statü Belirleme Raporu

 • Şirket Tür Değişikliği Raporu

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

 • Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti

 • Dağıtılmayan Geçmiş Yıllar Karlarının Tespiti

 • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik Raporu

 • Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri

 • Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri

 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu

 
Bağımsız Denetim Hizmetleri
 
UFRS’ye Uygun Her Türlü Finansal Raporun Hazırlanması
 
Özel Amaçlı Raporlar